Khai báo hải quan luôn là vấn đề lo lắng của khách hàng không chỉ ở Việt Nam còn ở các nước khác nữa. Chúng tôi, với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, nhiệt tình, kinh nghiệm và giàu kiến thức, đặc biệt là sự chính trực, có thể tư vấn và giải phóng hàng trong thời gian sớm nhất. Với hàng air thường trong 6 đến 8 giờ làm việc từ lúc máy bay hạ cánh, và với hàng biển trong 2 ngày làm việc từ lúc dỡ hàng ra khỏi tàu nếu khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin, chính xác và kịp thời.

Bên cạnh đó, đội ngũ của chúng tôi có thể tư vấn cho khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác nhằm khai đúng, khai đủ và tận dụng được các chính sách ưu đãi của nhà nước nhằm bảo vệ lợi ích của nhà nhập khẩu, xuất khẩu, sự yên tâm của cơ quan hải quan trong dịch vụ đại lý hải quan.

Với nền tảng EDI và kết nối số hóa, chúng tôi đảm bảo hàng hóa của quý khách sẽ được thông quan nhanh chóng, thuận lợi.

  • – Tư vấn thuế
  • – Tư vấn về thủ tục
  • – Kiểm hóa
  • – Xin giấy phép
  • – Xin C/O
  • – Hoàn thuế