CE Logistics là công ty con của Tập đoàn Đầu tư Campuchia, có trụ sở tại Phnom Penh, với số vốn đăng ký là 100 triệu USD. Với sức mạnh tài chính mạnh mẽ và đội ngũ đầu tư hàng đầu, tập đoàn đã nhanh chóng triển khai một loạt các ngành công nghiệp liên quan đến kinh tế quốc gia và người dân Campuchia, xây dựng bốn hệ sinh thái công nghiệp cốt lõi giao thông, vận tải, năng lượng, đất đai và tài chính, đồng thời tiếp tục thúc đẩy hiện đại hóa địa phương và cải thiện cuộc sống của người dân, lãnh đạo ASEAN, và dự kiến sẽ tiếp tục phát triển nhanh chóng trong năm năm tới. Tận dụng chiến lược phát triển ASEAN, Tập đoàn tích cực xây dựng cầu nối giữa các nguồn lực và thị trường, và cam kết xây dựng một nhóm đầu tư tầm cỡ thế giới với cơ cấu công nghiệp phối hợp, mô hình kinh doanh linh hoạt, lợi thế toàn diện quan trọng, và quản lý và vận hành hiệu quả góp phần thúc đẩy kinh tế ASEAN.